Object structure
Title:

Predykcja zjawisk kryzysowych i przeciwdziałanie im

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Anticipation and Counteracting the Crisis and Critical Situations

Creator:

Sus, Aleksandra

Subject and Keywords:

sytuacja kryzysowa ; kryzys ; elastyczność ; niepewność ; opcje realne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 163-169

Abstrakt:

Rozważania zaprezentowane w niniejszym artykule skupiają się na źródłach wewnętrznych i zewnętrznych zjawisk kryzysowych w organizacji i ich korelacji z brakiem elastyczności organizacyjnej oraz występowaniem wysokiej niepewności otoczenia. Postawiono tezę, że istnieje możliwość predykcji kryzysu (ale nie sytuacji kryzysowych) poprzez wzrost elastyczności organizacyjnej i minimalizację wpływu zmian zachodzących w otoczeniu na organizację. Jest to możliwe dzięki uruchomieniu w przedsiębiorstwach dynamicznego mechanizmu, jakim są opcje realne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: