Object structure
Title:

Czynniki innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w kontekście strategicznej odnowy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factors Determining Innovativeness of Small and Medium Businesses (SMB) in the Context of Strategic Renovation

Creator:

Gregorczyk, Józef

Subject and Keywords:

innowacyjność ; czynniki innowacyjności ; projekt innowacyjny ; zdolność innowacyjna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 468-480

Abstrakt:

W artykule omówiono podstawowe czynniki innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem: czynników kształtujących innowacyjność MŚP, istoty zdolności innowacyjnej, pojęcia i określenia projektu innowacyjnego w MŚP, systemów wsparcia działań innowacyjnych MŚP. W zakończeniu przedstawiono ogólne podsumowanie aktualnej sytuacji w dziedzinie innowacyjności MŚP w kraju.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: