Object structure
Title:

Zaawansowanie polskich przedsiębiorstw w procesie organizacyjnego uczenia się - wyniki badań opartych na samoocenie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Engagement of Polish Firms in Organizational Learning Process - the Results of Research Based on Self-Assessment

Creator:

Osbert-Pociecha, Grażyna

Subject and Keywords:

organizacja ucząca się ; proces organizacyjnego uczenia się ; metodyka samooceny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 255-266

Abstrakt:

Autorka, zwracając uwagę na potrzebę i rolę organizacyjnego uczenia się oraz stawania się współczesnych przedsiębiorstw organizacjami uczącymi się, prezentuje wyniki badań. Dotyczą one stanu zaawansowania polskich firm w urzeczywistnianiu koncepcji organizacji uczącej się.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: