Object structure
Title:

Analiza zachowań firmy z branży deweloperskiej w kontekście kryzysu finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Analysis of the Real Estate Developer's Behaviour in the Context of the Financial Crisis

Creator:

Organa, Michał

Subject and Keywords:

kryzys finansowy ; branża deweloperska ; rynek nieruchomości ; turbulentne otoczenie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 368-376

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano zmieniającą się, pod wpływem kryzysu finansowego, strategię działania dolnośląskiego przedsiębiorstwa deweloperskiego. Dokonano próby zidentyfikowania kluczowych zachowań firmy sprzed kryzysu, w jego trakcie oraz po powrocie do stosunkowo normalnej sytuacji, celem ukazania istotnych przemian w sposobie prowadzenia biznesu. Priorytetem było wskazanie wniosków wyciągniętych przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem. Źródłem informacji były wywiady bezpośrednie z przedstawicielami kadry zarządzającej. Artykuł jest próbą zaprezentowania spojrzenia na kryzys finansowy z perspektywy praktyków branży deweloperskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: