Object structure
Title:

Diagnoza funkcjonowania działu obsługi klienta jako podstawa jego reorganizacji w świetle kryzysu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Diagnosis of Functioning of the Customer Service Department as a Basis to Its Reorganisation in Crisis Situation

Creator:

Janiak-Rejno, Iwona ; Żarczyńska-Dobiesz, Agnieszka

Subject and Keywords:

dział obsługi klienta ; system komunikacyjny ; system motywacyjny ; stanowisko pracy ; organizacja pracy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 438-447

Abstrakt:

W kryzysowych sytuacjach braki w obsłudze klienta ujawniają się szczególnie silnie. Mogą one spowodować nawet upadek firmy. Celami artykułu są analiza i ocena kluczowych obszarów efektywnego funkcjonowania działu obsługi klienta, takich jak: stanowisko pracy, organizacja pracy, kadra zarządzająca, system komunikacji i motywowania, na podstawie przeprowadzonych w okresie kryzysu gospodarczego badań empirycznych. Badania przeprowadzono w trzecim kwartale 2009 r. w dużym przedsiębiorstwie działającym w branży usługowej. Swym zasięgiem obejmowały one pracowników DOK.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: