Object

Title: Kształtowanie otwartej kultury organizacyjnej - istotnego uwarunkowania zdolności uczenia się przedsiębiorstwa

Title in english:

Formation of Open Organizational Culture - Significant Conditioning of Enterprise's Learning Capability

Creator:

Zgrzywa-Ziemak, Anna ; Hopej, Marian ; Kamiński, Robert

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 94, s. 331-340

Abstrakt:

W artykule wykazano, że kluczowym czynnikiem wpływającym na zdolność uczenia się przedsiębiorstwa jest otwarta kultura organizacyjna. Na podstawie badań empirycznych autorzy niniejszego opracowania uznali, że otwieranie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie jest możliwe dzięki nasycaniu innowacyjnymi, kluczowymi wartościami działań przedsiębiorstwa, selekcji pracowników na podstawie ich kwalifikacji podstawowych oraz wdrażaniu praktyk sprzyjających zaistnieniu przywództwa rozproszonego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121701

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 94 ; Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information