Object

Title: Audyt transferu wiedzy do klienta przedsiębiorstwa turystycznego

Title in english:

Audit of Knowledge Transfer to the Client of a Tourist Enterprise

Creator:

Perechuda, Kazimierz ; Nawrocka, Elżbieta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 94, s. 227-236

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja procesu audytu wiedzy w przedsiębiorstwie turystycznym, a także przedstawienie koncepcji dynamicznego audytu transferu wiedzy do klienta. Audyt wiedzy jest procesem monitorowania i weryfikowania zasobów wiedzy oraz procesów związanych z wiedzą, a także samego procesu zarządzania wiedzą. Ze względu na specyfikę usług turystycznych szczególne miejsce zajmuje w nim transfer wiedzy do klienta (w procesie usługowym najczęściej wymagana jest obecność klienta, a relacje pracownik - klient mają charakter osobisty). Dynamiczny audyt transferu wiedzy do klienta, w podziale na audyt danych, audyt informacji, audyt wiedzy i coachingu jest możliwy w określonych warunkach, które przedstawiono w zakończeniu artykułu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121689

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 94 ; Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information