Object

Title: Problemy społeczne aktywizujące łódzkie NGO do wdrażania produktowych i procesowych oddolnych innowacji społecznych

Title in english:

Social problems activating Łódź NGOs to implement product and process grassroots social innovations

Creator:

Zajda, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 534, s. 70-78

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest aktywność łódzkich organizacji pozarządowych na rzecz wdrażania oddolnych innowacji społecznych. Na podstawie badań własnych przeprowadzonych w 2017 r. (za pomocą techniki wywiadu swobodnego) zostanie udzielona odpowiedź na dwa pytania: Jakie problemy społeczne mieszkańców Łodzi aktywizują (działające na obszarze tego miasta) NGO do wdrażania tych innowacji? Czy wśród nich znajdują się tylko produktowe, czy też procesowe? Podstawą analiz jest autorska definicja innowacji społecznych. Innowacje społeczne wdrażane przez działające w trybie ciągłym łódzkie NGO dotyczą przede wszystkim problemów społecznych związanych z wykluczeniem na skutek niepełnosprawności fizycznej i psychicznej, doświadczaniem chronicznej choroby, wczesnym rodzicielstwem, rozpadem rodzin, postaw społecznych względem adopcji i funkcjonowania rodzin zastępczych, bezrobocia młodych matek oraz problemu niskiej aktywności społecznej. Wśród nich dominują produktowe.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.534.06 ; oai:dbc.wroc.pl:60755

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 534 ; Miasto i wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information