Object

Title: Kierunki zmian w kształtowaniu umiejętności kierowniczych i pracowniczych

Title in english:

Trends in Shaping the Managerial and Staff Skills

Creator:

Glinkowska, Beata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 451-461

Abstrakt:

Artykuł przedstawia najważniejsze aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, związane z nimi wyzwania i kierunki zmian w aspekcie teoretycznym. Opracowanie powyższe skupione jest na trzech zagadnieniach: wyjaśnieniu podstawowych pojęć związanych z procesem zarządzania zasobami ludzkimi, głównych kierunkach zmian działania współczesnego kierownika, wymaganiach i wyzwaniach wobec współczesnych pracowników. Nowe wymagania wobec kierowników i pracowników są odzwierciedleniem burzliwych zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym współczesnych organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73835

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information