Object structure

Title:

Zarządzanie procesami według norm ISO serii 9000

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Process Management According to ISO 9000 Series Standards

Creator:

Rogala, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 405-412

Abstrakt:

W artykule zostały poddane analizie wymagania i wytyczne dotyczące zarządzania procesowego zawarte w normach ISO 9000, ISO 9001 oraz ISO 9004. W zakończeniu opracowania przedstawiono możliwości zastosowania w praktyce rozwiązań prezentowanych w normach ISO serii 9000. Ponadto autor wykazał, że wprowadzając zarządzanie procesami w organizacji, nie należy ograniczać się do wykorzystania tylko normy ISO 9001, lecz należy uwzględnić pozostałe standardy z serii ISO 9000

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu