Object structure

Title:

Doskonalenie procesów w outsourcingu personalnym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Process Improvement in HR Outsourcing

Creator:

Małkus, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 235-242

Abstrakt:

W artykule przedstawiono główne procesy realizowane w outsourcingu personalnym oraz charakterystykę wybranych kryteriów, które mogą zostać wykorzystane w ocenie realizacji zaprezentowanych procesów, wraz ze wskazaniem uwarunkowań wykorzystania wspomnianych kryteriów. W ostatniej części ujęto kierunki doskonalenia przedstawionych wcześniej procesów w outsourcingu personalnym, które uwzględnia się w przypadku stwierdzenia utrudnień w osiąganiu oczekiwanych efektów realizacji tych procesów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu