Show structure

Title:

Kluczowe wskaźniki efektywności w perspektywie procesowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Key Performance Indicators in Process Perspective

Creator:

Zbierowski, Przemysław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 315-322

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano podstawy teoretyczne dotyczące kluczowych wskaźników efektywności oraz wyniki badań nad zastosowaniem ich w organizacjach. W części teoretycznej artykuł oparty jest na dwóch współczesnych koncepcjach zarządzania - pozytywnej nauce o organizacji oraz nurcie organizacji wysokiej efektywności. Na podstawie tych teorii oraz podejścia dopasowania organizacyjnego Galbraitha zbudowany jest model organizacji wysokiej efektywności. Wyniki badań jakościowych przedstawiają zakres i specyfikę wykorzystywania KPI przez małe i średnie firmy wysokiej efektywności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu