Object structure

Title:

Uwarunkowania społeczne doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social Conditions of Quality Improvement in an Enterprise

Creator:

Trenkner, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 307-314

Abstrakt:

Artykuł przedstawia znaczenie i potrzeby doskonalenia jakości w przedsiębiorstwach zorientowanych na jakość, prezentuje działania stwarzające pracownikom środowisko sprzyjające doskonaleniu jakości oraz ukazuje kulturowe uwarunkowania tego zjawiska

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu