Show structure

Title:

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Wyniki badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Logistic Processes in SME. Research Findings

Creator:

Kaczmarek, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 380-389

Abstrakt:

Artykuł dotyczy zarządzania procesami logistycznymi, ich znaczenia, obszarów występowania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rozważania opracowane zostały w wyniku badań przeprowadzonych wśród pracowników tychże przedsiębiorstw. W prezentowanych wynikach przedstawiono zakres i sposób realizowanych zadań logistycznych, problemy i bariery, oraz działania konieczne do podjęcia w związku z doskonaleniem logistyki w działalności przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu