Object structure

Title:

Balanced scorecard narzędziem doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie górniczym węgla kamiennego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Balanced Scorecard as a Tool for Process Improvement in the Coal Mining Enterprise

Creator:

Karkula, Marek ; Kowal, Dominik

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 212-223

Abstrakt:

Specyfika przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wskazuje na konieczność stosowania szczególnie wyrafinowanych rozwiązań i metod w zakresie zarządzania. Wśród nowych metod na uwagę zasługuje zwłaszcza koncepcja balanced scorecard (BSC). W artykule zaprezentowano możliwości aplikacji koncepcji balanced scorecard w przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego, umożliwiające koncentrację wokół strategii szeregu kluczowych procesów realizowanych przez przedsiębiorstwa górnicze węgla kamiennego. W artykule przedstawiono również możliwości wykorzystania rozwiązań IT w procesie wdrażania koncepcji BSC

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu