Show structure

Title:

Podejście procesowe do orkiestracji sieci innowacyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

A Process Approach to Network Orchestration

Creator:

Czakon, Wojciech

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 37-45

Abstrakt:

Podejście procesowe mieściło się w dotychczasowych badaniach nauk o zarządzaniu wewnątrz granic organizacji. Tymczasem pozwala ono rozpoznawać także zjawiska, role i procesy międzyorganizacyjne. Autor stosuje podejście procesowe do identyfikacji kategorii orkiestracji sieci. Przeprowadza studium przypadku Doliny Lotniczej, identyfikując orkiestratora tej sieci innowacji oraz wskazując szczegółowe procesy przezeń realizowane

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu