Show structure

Title:

Pomiędzy jakością a czasem – rola niezawodności w doskonaleniu procesów i budowaniu przewagi konkurencyjnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Between Quality and Time: the Role of Reliability in Process Improvement and the Creation of Competitive Advantage

Creator:

Dzidowski, Adam

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 203-211

Abstrakt:

Pomimo wielu swoich zalet normy ISO 9001 bazują na ograniczającym założeniu, traktującym jakość jako zgodność, a nie ulepszanie. Podejście niezawodnościowe jest próbą odpowiedzi na problemy związane z normatywnym traktowaniem jakości. W artykule przedstawiono założenia deterministycznego podejścia niezawodnościowego oraz jego miejsce i rolę w strukturze współczesnych organizacji procesowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu