Object structure

Title:

Doskonalenie procesów z wykorzystaniem benchmarkingu w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Process Improvement Using Benchmarking in the City Council in Dzierżoniów

Creator:

Sało, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 273-283

Abstrakt:

Artykuł diagnozuje sytuację wykorzystania benchmarkingu w sektorze publicznym w Polsce, opisuje przebieg i schemat procesu benchmarkingowego przyjętego w urzędzie oraz wskazuje techniczne zalety i wady jego stosowania. Opisuje konkretne działania Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Na końcu artykułu przytoczone są przykłady na praktyczne zastosowanie benchmarkingu w skali kraju i Europy. Wykazane są wymierne korzyści i wielopłaszczyznowe zastosowanie metody, szczególnie w sektorze publicznym. Autorka wskazuje drogi doskonalenia procesów z wykorzystaniem benchmarkingu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu