Object structure

Title:

Wykorzystanie koncepcji modelu biznesu w projektowaniu organizacji zorientowanej na procesy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Use of Business Model Concept in Designing of Process Oriented Organization

Creator:

Cyfert, Szymon

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 434-441

Abstrakt:

Celem artykułu jest omówienie możliwości wykorzystania koncepcji modelu biznesu w projektowaniu organizacji zorientowanej na procesy. Punktem wyjścia uczyniono charakterystykę istoty i architektury modelu biznesu, co w dalszej części pozwoliło na wyprowadzenie generalnych konkluzji, odnoszących się do szans i zagrożeń wynikających z zastosowania modelu biznesu w projektowaniu organizacji zorientowanej na procesy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu