Object structure

Title:

Zastosowanie modelu europejskiej fundacji zarządzania jakością w ocenie dojrzałości procesowej przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Implementation of European Foundation for Quality Management Model in the Process Maturity Valuation in Enterprises

Creator:

Brajer-Marczak, Renata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 425-433

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania modelu EFQM w ocenie dojrzałości procesowej przedsiębiorstw. Orientacja na jakość poprzez konieczność ciągłego doskonalenia procesów wymusza dojrzałość procesową przedsiębiorstw. W pracy uwaga została skupiona na przedstawieniu relacji pomiędzy założeniami i kryteriami modelu EFQM a zagadnieniami oceny wzrostu dojrzałości procesowej przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu