Object structure

Title:

Sales and Operations Planning (S&OP) jako przejaw podejścia procesowego w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sales and Operations Planning as a Sign of the Process Approach in Supply Chain Management

Creator:

Baraniecka, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 15-25

Abstrakt:

Autorka definiuje proces zintegrowanego planowania, obejmującego planowanie sprzedaży i operacji w łańcuchu dostaw, a następnie charakteryzuje metodę jego doskonalenia określaną jako Sales and Operations Planning. Prezentując S&OP jako innowacyjne rozwiązanie w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw autorka wskazuje na procedurę, uwarunkowania oraz korzyści jego wdrożenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu