Object structure

Title:

Strategia jako proces dynamiczny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategy as a Dynamic Process

Creator:

Sus, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 170-177

Abstrakt:

Celem artykułu jest podkreślenie faktu, że we współczesnych organizacjach procesy planowania strategicznego i implementacji strategii nabierają dynamicznego charakteru. W takich warunkach coraz ważniejsze są okazje, elastyczność przedsiębiorstwa, która umożliwia ich wychwytywanie, oraz ryzyko i niepewność otoczenia, które jak się okazuje, stanowią determinanty wykorzystania nowych rozwiązań, jakimi m.in. są opcje realne (rzeczywiste)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu