Object structure

Title:

Komunikacja jako instrument zarządzania procesami w organizacji projektowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Communication as a Tool of Processes Management in a Project Organization

Creator:

Zalewska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 413-421

Abstrakt:

Struktura organizacyjna determinuje sposób komunikowania się wewnątrz organizacji. Struktury klasyczne narzucają przewagę komunikacji wertykalnej, a w strukturach nowoczesnych przeważa komunikowanie horyzontalne. Artykuł prezentuje specyfikę komunikowania się w strukturze organizacji procesowej. Pokazuje również punkty krytyczne, w których komunikacja w takiej organizacji odgrywa kluczową rolę, wpływając w rezultacie na jakość, czas i koszt realizacji przeprowadzanego projektu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu