Object structure

Title:

Partycypacja pracownicza w zarządzaniu procesami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Employee Participation in Process Management

Creator:

Cierniak-Emerych, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 346-352

Abstrakt:

W ostatnich latach w literaturze przedmiotu podkreśla się, iż każda organizacja stanowi zbiór wzajemnie przeplatających się procesów. Postuluje się w związku z tym ukierunkowanie zarządzania organizacją właśnie na procesy. Na tym tle w opracowaniu odniesiono się do wykorzystywania idei partycypacji pracowniczej przez uczestników zarządzania procesami. Wskazano na przykłady przejawów (odmian i form) partycypacji, które mogą i powinny być stosowane przez tych uczestników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu