Obiekt

Tytuł: Metoda ilorazu odległości - zagadnienie graficznej prezentacji obserwacji wielowymiarowych

Tytuł odmienny:

Distances ratio method - the issue of graphical presentation of the multidimensional observation

Autor:

Siarka, Paweł

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 268-286

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano autorską metodę analizy danych wielowymiarowych. Jej koncepcja oparta została na zasadzie redukcji wymiaru przestrzeni w wyniku rzutowania obserwacji na płaszczyznę. Tak uzyskany obraz jest podstawą dalszej analizy wzrokowej badanych obserwacji. Głównym zadaniem zaprezentowanej metody jest dokonanie rotacji obiektów w przestrzeni cech w taki sposób, aby uzyskany obraz uwidocznił ewentualną niejednorodność populacji. Zaproponowane podejście przedstawione zostało na tle metody głównych składowych. Wyniki przeprowadzonych symulacji wykazały, że autorska metoda jest szczególnie skuteczna w procesie wykrywania niejednorodnych populacji. Istotną jej zaletą jest brak konieczności uprzedniej standaryzacji zmiennych, co zapewnia funkcja kryterium warunkująca wybór właściwego rzutowania obserwacji

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:22800

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji