Object structure
Title:

Planowanie alternatywnych realizacji projektu informatycznego zagrożonego niepowodzeniem

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Planning of alternative completion of an IT project in danger of failure

Creator:

Relich, Marcin

Subject and Keywords:

prognozowanie parametrów projektu ; problem spełniania ograniczeń ; monitorowanie projektu ; forecasting of project parameters ; constraints satisfaction problem ; project monitoring

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 221-231

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie podejścia umożliwiającego generowanie alternatywnych wariantów dokończenia wdrożenia przedsięwzięcia informatycznego. Planowanie następuje na podstawie danych dotyczących zakończonych projektów oraz informacji udzielonych przez eksperta. Do szacowania czasu realizacji rutynowych czynności występujących w projekcie informatycznym wykorzystano liniowy model ekonometryczny. Czas realizacji czynności niepowtarzalnych jest określany przez eksperta. Wyrażenie danych w postaci dyskretnych α-przekrojów umożliwia implementację problemu spełniania ograniczeń z wykorzystaniem programowania całkowitoliczbowego. W przypadku, gdy przedsięwzięcie jest zagrożone niepowodzeniem, następuje sprawdzenie istnienia wariantów alternatywnych dokończenia projektu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: