Object structure
Title:

Wpływ cen surowców energetycznych na ceny spot energii elektrycznej na wybranych giełdach energii w Europie

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

The impact of prices of energy sources on the electricity spot price on selected power market in Europe

Creator:

Papież, Monika

Subject and Keywords:

ceny energii elektrycznej ; ceny surowców energetycznych ; metoda Tody-Yamamoto ; electricity prices ; energy sources prices

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 57-68

Abstrakt:

Celem analizy jest zidentyfikowanie wpływu poszczególnych cen surowców energetycznych na ceny energii elektrycznej oraz zbadanie, czy istnieje powiązanie tego wpływu z wykorzystaniem różnych surowców energetycznych do produkcji energii elektrycznej. Badanie krótkookresowych zależności przeprowadzono w ramach analizy przyczynowości w sensie Grangera na danych miesięcznych z okresu lipiec 2005-czerwiec 2012 z wykorzystaniem metody Tody-Yamamoto. Analiza wskazała na łączny wpływ cen surowców na ceny energii elektrycznej na analizowanych rynkach, oprócz włoskiego i szwedzkiego. Natomiast ceny gazu wpływają na ceny energii, oprócz cen na giełdzie skandynawskiej. Stwierdzono powiązanie wpływu ceny surowca energetycznego na cenę energii z profilem wykorzystywanych surowców do produkcji energii

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: