Object structure
Title:

Niepewność w prognozowaniu dochodów emerytalnych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Uncertainty of forecasting retirement incomes

Creator:

Chybalski, Filip

Subject and Keywords:

system emerytalny ; prognozowanie ; wygładzanie konsumpcji ; pension system ; forecasting ; consumption smoothing

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 46-56

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie i scharakteryzowanie najważniejszych uwarunkowań determinujących poziom niepewności w prognozowaniu dochodów emerytalnych. W artykule wykorzystano metody studiów literaturowych, opisową oraz eksplanacji (wyjaśnienia). Punktem wyjścia dla podjętych rozważań są dwie teorie ekonomiczne, traktujące o wygładzaniu przez jednostkę konsumpcji w czasie: model cyklu życia oraz teoria dochodu permanentnego. Wskazano i scharakteryzowano główne źródła niepewności w prognozowaniu dochodów emerytalnych. Szczególny akcent położono na konstrukcję systemu emerytalnego oraz problematykę racjonalności i adaptacyjności decyzji emerytalnych jednostek. Sformułowano wniosek, że niepewność towarzysząca prognozowaniu dochodów emerytalnych jest znacząca i istotnie obniża wiarygodność tego typu prognoz, a tym samym determinuje ich funkcję i użyteczność

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: