Object structure
Title:

Efektywność techniczna publicznych uczelni w latach 2001-2010

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Technical effectiveness of public universities in the years 2001-2010

Creator:

Świtłyk, Michał

Subject and Keywords:

efektywność ; metoda DEA ; uczelnie publiczne ; efficiency ; DEA method ; public university

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 320-342

Abstrakt:

Celem badania było określenie efektywności technicznej publicznych uczelni oraz opracowanie rankingu ich efektywności. Analizie poddano uczelnie publiczne podległe nadzorowi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zakres czasowy analizy obejmował lata 2001-2010. W badaniach zastosowano metodę DEA (model BCC). Dla analizowanego modelu o dwóch wyjściach i pięciu wejściach efektywność techniczna badanych uczelni jest wysoka. Wielkość przeciętnego współczynnika efektywności technicznej w latach 2001-2010 dla modelu BCC wahała się od 97,0% (2006) do 98,5% (2010). Najwyższe lokaty w rankingu efektywności uczelni publicznych w latach 2001-2010 zajęły: Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska. W każdym z badanych lat uczelnie te osiągnęły wynik 1000,0%. W grupie uczelni na ostatnich miejscach rankingu większość uczelni należy do grupy uczelni zbliżonych do efektywnych (współczynnik efektywności w tej grupie zawierał się pomiędzy 90 a 99,9%). Uczelnie te wymagają podjęcia działań usprawniających na poziomie zarządzania operacyjnego uczelnią

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: