Object structure
Title:

Efektywność klasyfikacji a parametryczna metoda doboru cech diagnostycznych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

The classification's efficiency for the parametric method of feature selection

Creator:

Sompolska-Rzechuła, Agnieszka

Subject and Keywords:

parametryczna metoda doboru cech ; klasyfikacja ; efektywność klasyfikacji ; parametric metod of feature selection ; classification's efficiency

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 287-297

Abstrakt:

W pracy przedstawiono dwa warianty parametrycznej metody doboru cech: z sumą oraz medianą elementów kolumny macierzy współczynników korelacji. Klasyczna wersja (z sumą) tej metody doboru cech ma pewne niedogodności, które mogą być zniwelowane przez zastąpienie sumy elementów kolumny macierzy współczynników korelacji ich medianą. Powoduje to zmniejszenie wrażliwości na wartości odstające współczynników korelacji. Celem artykułu było określenie wpływu wyników dwóch podejść w parametrycznej metodzie doboru na efektywność klasyfikacji obiektów. W każdej klasyfikacji wyłoniono, metodą Warda, po trzy klasy województw i zbadano efektywność otrzymanych podziałów, wykorzystując wskaźniki homogeniczności, heterogeniczności oraz poprawności grupowań, w których role środków ciężkości odgrywała mediana Webera

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: