Object structure
Title:

Determinanty ekonomiczno-gospodarcze oraz ich wpływ na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Economic determinants and their impact on development of residential real estate market

Creator:

Mach, Łukasz

Subject and Keywords:

rynek nieruchomości ; rozwój regionalny ; analiza czynnikowa ; regresja wieloraka ; real estate market ; regional development ; factor analysis ; multiple regression

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 106-116

Abstrakt:

W artykule dokonano identyfikacji czynników kluczowych dla rozwoju regionalnego oraz określono istotność ich wpływu na kształtowanie się ceny metra kwadratowego nieruchomości mieszkaniowych. Identyfikację czynników przeprowadzono, uwzględniając wybrane zmienne ekonomiczno-gospodarcze oraz zmienne mające wpływ na sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Identyfikacji wyżej wymieniowych czynników dokonano z wykorzystaniem analizy czynnikowej, wyodrębniając trzy czynniki wpływające na rozwój regionów. Dopełnieniem przeprowadzonych badań było zastosowanie analizy regresji wielorakiej w celu określenia istotności wpływu zidentyfikowanych czynników na cenę metra kwadratowego nieruchomości mieszkaniowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: