Object

Title: Wykorzystanie modeli przeżycia i analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw

Title in english:

Application of survival models and discriminant analysis in evaluation of enterprises' bankruptcy risk

Creator:

Ptak-Chmielewska, Aneta

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 157-172

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wykorzystanie regresji logistycznej, analizy dyskryminacyjnej oraz modelu Coxa do oceny zajścia zdarzenia upadłości przedsiębiorstwa. Obecnie standardem w praktyce jest wykorzystywanie analizy dyskryminacyjnej lub regresji logistycznej do modelowania ryzyka upadłości. Podejście takie ma charakter statyczny i nie uwzględnia czynnika czasu. Alternatywną propozycją jest wykorzystanie modeli hazardu. Modele te mają charakter dynamiczny, ponieważ uwzględniają upływ czasu, po jakim nastąpiło zgłoszenie upadłości. Głównym przedmiotem zainteresowania oraz celem artykułu jest identyfikacja wpływu zmiennych współwystępujących na ryzyko upadłości oraz ewentualnych różnic w wynikach w zależności od przyjętego ujęcia: statycznego oraz dynamicznego. Przedstawione są wyniki badania empirycznego przeprowadzonego dla próby 1536 przedsiębiorstw (w tym 456 upadłości) na podstawie wybranych zmiennych finansowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:22785

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information