Object structure
Title:

Kilka refleksji nad prognozowaniem ekonomicznym

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Some remarks on the economic forecasting

Creator:

Cieślak, Maria

Subject and Keywords:

wizje przyszłości w literaturze pięknej ; prognozy w naukach ścisłych i społecznych ; odpowiedzialność prognosty ; klasyfikacja metod prognozowania ; responsibility of forecasters ; classification of forecasting methods

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 11-15

Abstrakt:

Autorka konfrontuje wizje przyszłości spotykane w literaturze pięknej z prognozami czynionymi na gruncie nauki, podkreślając, że te ostatnie pełnią ważną funkcję zmniejszania lęku przed przyszłością. Wskazuje różnice prognozowania w naukach ścisłych i społecznych. Apeluje o odpowiedzialność badaczy za rzetelność prognoz społecznych, zwłaszcza ekonomicznych, polegającą m.in. na ujawnianiu założeń przyjmowanych przy budowie prognoz i publikacji wyników prognozowania. Podaje klasyfikację metod prognozowania dokonaną przy przyjęciu podstawowych założeń prognostycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: