Object structure
Title:

Strategie zachowań przedsiębiorstw na rynku ciepła

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Strategies of firms behavior on heat market

Creator:

Ropuszyńska-Surma, Edyta ; Węglarz, Magdalena

Subject and Keywords:

rynek ciepła ; odstraszanie strategiczne ; teoria gier ; strategie graczy ; heat market ; strategic deterrence ; game theory ; player's strategies

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 145-156

Abstrakt:

W artykule został przedstawiony model przykładowego monopolistycznego rynku ciepła. Przeanalizowano w nim zachowania monopolisty w przypadku podjęcia próby wejścia nowego gracza na rynek. Problem decyzyjny przedstawiono z perspektywy podejmowanych przez monopolistę działań odstraszających, wykorzystując w tym celu teorię gier, a dokładnie grę dwuosobową o sumie niezerowej. Przeprowadzono analizę według modelu Cournota, w którym strategiami graczy są wielkość produkcji, w tym przypadku ilość wytworzonego ciepła. Zaproponowana została funkcja celu, do zdefiniowania której konieczne było oszacowanie krzywej kosztów przeciętnych przedsiębiorstwa. Krzywa kosztów przeciętnych została oszacowana na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie ciepłowniczym. Opierając się na otrzymanych wynikach, zaproponowano strategie działania dla obu graczy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: