Object

Title: Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Econometrics

Description:

Czasopismo Ekonometria = Econometrics ukazuje się od 1998. Do 2011 roku czasopismo to było publikowane w serii Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod nazwą Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Resource Type:

czasopismo

Relation:

Ekonometria = Econometrics

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information