Object structure
Title:

Prognostyczne właściwości wartości rynkowej nieruchomości

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Terms of prognosis of property market value

Creator:

Pawlukowicz, Roman

Subject and Keywords:

wycena nieruchomości ; wartość rynkowa nieruchomości ; prognoza wartości rynkowej nieruchomości ; property valuation ; real estate market value ; real estate market value forecast

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 117-125

Abstrakt:

Wartość rynkowa nieruchomości, szczególnie jej prognoza, teoretycznie powinna odgrywać kluczową rolę w zbiorze informacji wykorzystywanym w procesach decyzyjnych poszczególnych uczestników rynku nieruchomości. Dużo mniej oczywiste okazują się praktyczne aspekty przedmiotowej prognozy. Dyskusyjne pozostają bowiem zagadnienia dotyczące zakresu tej prognozy, a zwłaszcza metodologicznych i metodycznych podstaw jej budowy. Występujące problemy to konsekwencja bardzo szczególnych cech nieruchomości jako obiektu prognozy oraz specyfiki wartości rynkowej nieruchomości jako zmiennej prognozowanej. Kluczowe okazują się na tym tle pytania, czy prognoza wartości rynkowej nieruchomości jest w ogóle możliwa, czy wręcz oszacowana przyszła jej wielkość jest prospektywnym wnioskiem o właściwościach projekcji zupełnie nieprzystającej do sądów nazywanych prognozami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: