Object structure
Title:

Analiza porównawcza automatycznych procedur modelowania i prognozowania

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Comparative analysis of automatic modelling and prediction procedures

Creator:

Błażejowski, Marcin

Subject and Keywords:

Congruent Specification Autometrics ; procedury automatycznego wyboru modelu ; niepewność modelu ; prognozy kombinowane ; model selection procedures ; model uncertainty ; combined forecasts

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 197-209

Abstrakt:

Problematyka automatycznych procedur modelowania i prognozowania wpisuje się w najnowsze nurty dynamicznego modelowania ekonometrycznego. Badania w tym zakresie skupiają się zarówno nad problemami teoretycznymi algorytmów, jak i nad ich implementacją. W artykule porównane zostaną wyniki analiz empirycznych uzyskanych na podstawie algorytmu Autometrics dostępnego w środowisku PcGive i bazującego na podejściu „od ogólnego do szczególnego” oraz algorytmu CongruentSpecification dostępnego w programie GRETL i bazującego na teorii dynamicznych modeli zgodnych oraz algorytmów automatycznej specyfikacji modeli struktury. Ponadto porównane zostaną także wyniki uzyskane na podstawie popularnych automatycznych procedur wyboru modelu struktury procesu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: