Obiekt

Tytuł: Prognostyczne właściwości wartości rynkowej nieruchomości

Tytuł odmienny:

Terms of prognosis of property market value

Autor:

Pawlukowicz, Roman

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 117-125

Abstrakt:

Wartość rynkowa nieruchomości, szczególnie jej prognoza, teoretycznie powinna odgrywać kluczową rolę w zbiorze informacji wykorzystywanym w procesach decyzyjnych poszczególnych uczestników rynku nieruchomości. Dużo mniej oczywiste okazują się praktyczne aspekty przedmiotowej prognozy. Dyskusyjne pozostają bowiem zagadnienia dotyczące zakresu tej prognozy, a zwłaszcza metodologicznych i metodycznych podstaw jej budowy. Występujące problemy to konsekwencja bardzo szczególnych cech nieruchomości jako obiektu prognozy oraz specyfiki wartości rynkowej nieruchomości jako zmiennej prognozowanej. Kluczowe okazują się na tym tle pytania, czy prognoza wartości rynkowej nieruchomości jest w ogóle możliwa, czy wręcz oszacowana przyszła jej wielkość jest prospektywnym wnioskiem o właściwościach projekcji zupełnie nieprzystającej do sądów nazywanych prognozami

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:22773

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji