Object

Title: Interes publiczny w systemach planowania przestrzennego Polski i Ukrainy - próba porównania

Title in english:

Public Interest in Spatial Planning of Poland and Ukraine - an Attempt of Comparison

Creator:

Gorzym-Wilkowski, Waldemar A.

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 164-172

Abstrakt:

W rywalizacji o przestrzeń interes publiczny zderza się z interesami podmiotów prywatnych. Występują też kolizje pomiędzy podmiotami publicznymi różnych szczebli. O możliwości realizacji konkretnych zadań publicznych rozstrzyga struktura prawna planowania przestrzennego. W Polsce zapewnienie realizacji zadań publicznych w przestrzeni jest dość trudne - wobec silnej pozycji podmiotów prywatnych. Łatwiej przy tym mogą być realizowane zamierzenia gminne niż przedsięwzięcia szczebla rządowego, wojewódzkiego, a zwłaszcza powiatowego. Natomiast w ukraińskim systemie planowania podmioty publiczne dominują nad prywatnymi. Ponadto elementy hierarchiczności planowania zapewniają pierwszeństwo interesom publicznym o randze ogólnopaństwowej i regionalnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121032

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information