Object structure
Title:

Regionalny System Innowacyjny źródłem i efektem racjonalnego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji - z doświadczeń wdrażania RIS Silesia w województwie śląskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional System of Innovation - Source and Effect of Rational Implementation of Regional Innovation Strategy : from the Experience of RIS Silesia Implementation in the Slaskie Voivodeship

Creator:

Stachowicz, Jan

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 23-36

Abstrakt:

W artykule poddano dyskusji problem budowania regionalnych systemów innowacyjnych oraz wskazano obszary problemowe racjonalizacji tego procesu - szczególnie w dążeniu do racjonalizacji zarządzania wiedzą w regionie. Opracowane wnioski i propozycje są wynikiem prac w ramach wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji RIS-Silesia w województwie śląskim.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: