Object structure
Title:

Wpływ projektów zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego na rozwój regionu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Influence of Cultural Heritage Management and Adaptation Projects on the Development of Region

Creator:

Kołakowski, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 311-321

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest przedstawienie wpływu realizacji projektów zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego na rozwój regionu, szczególnie pod względem kształtowania funkcji turystycznej na danym obszarze. W artykule przedstawiono istotę dziedzictwa kulturowego, jego składowe, a także omówione zostały możliwości zagospodarowywania obiektów stanowiących przedmiot niniejszych rozważań. W drugiej części artykułu wskazano czynniki, które decydują o wydłużonym okresie pobytu odwiedzających dany obszar, m.in.: formę zagospodarowania, rangę obiektu, położenie na szlaku turystycznym itp., co z kolei ma istotny wpływ na pojawienie się w regionie ekonomiczno-społecznych efektów będących następstwem realizacji tego typu projektów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: