Object structure
Title:

Innowacyjność i kreatywność w odniesieniu do rozwoju regionalnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovativeness and Creativity in Relation to Regional Development

Creator:

Raszkowski, Andrzej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 57-65

Abstrakt:

Niniejszy artykuł przedstawia problemy odnoszące się do zagadnień innowacyjnych i kreatywności w odniesieniu do rozwoju regionalnego. W pierwszej części zaprezentowane są różne teoretyczne ujęcia rozwoju regionalnego. Następnie opisane są m.in. wybrane elementy charakteryzujące innowację. Szczególną uwagę zwrócono na rolę innowacyjności i kreatywności we wspieraniu procesu rozwoju regionalnego. Wspomniano również o ważnej pozycji kreatywności w Regionalnych Strategiach Innowacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: