Object structure
Title:

Innowacyjność a dynamika rozwoju gospodarczego w regionach europejskich - próba oceny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovation vs. Dynamics of Economic Growth in European Regions - Assessment Attempt

Creator:

Strahl, Danuta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 11-22

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wyniki badań zależności między dynamiką rozwoju gospodarczego ilustrowaną dynamiką PKB per capita na szczeblu regionalnym a innowacyjnością (typu Input oraz Output) z wykorzystaniem współczynników korelacji. Wskazano, iż w europejskiej przestrzeni regionalnej szczebla NUTS-2 zależność między dynamiką rozwoju gospodarczego a innowacyjnością jest zauważalna, a związek między badanymi kategoriami jest bardziej wyrazisty w krajach z rozszerzenia UE w roku 2004. Może to oznaczać, iż regiony tych państw otrzymały implus rozwojowy z tytułu rozszerzenia i zainwestowały w nakład na innowacyjność.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: