Object structure
Title:

Znaczenie dostępności transportowej dla rozwoju regionalnego i metody jej oceny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Importance of Transport Accessibility for Regional Development and Methods of Assessment of Transport Accessibility

Creator:

Koźlak, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 287-298

Abstrakt:

Artykuł przedstawia metody badania dostępności transportowej, ich zastosowanie w planowaniu rozwoju infrastruktury I rozwoju regionalnego. Dokonano klasyfikacji wskaźników dostępności transportowej oraz wykazano znaczenie poprawy dostępności transportowej dla rozwoju regionów wykazujących cechy peryferyjności. Zwrócono również uwagę na możliwość zastosowania metod taksonomicznych do porównywania różnic w dostępności transportowej między regionami. W ostatniej części została przedstawiona dostępność transportowa polskich regionów z perspektywy terytorium Unii Europejskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: