Object structure
Title:

Finansowanie inwestycji drogowych ze środków Unii Europejskiej w latach 2004-2006

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financing of Road Investments from the European Union in 2004-2006

Creator:

Górniak, Remigiusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 236-248

Abstrakt:

Po akcesji Polski do UE budowa dróg oraz ich dostosowanie do standardów europejskich jest jednym z priorytetów współfinansowania projektów funduszami UE. W wyniku realizacji projektów drogowych powinna nastąpić poprawa dostępności komunikacyjnej, lepsze wykorzystanie warunków wynikających z położenia geograficznego oraz wielkości rynku. W latach 2004-2006 większość środków unijnych przeznaczono na budowę autostrad i dróg krajowych. W mniejszym stopniu realizowano projekty lokalne. Krajowy Program budowy dróg na lata 2007-2015 przewiduje budowę 1145 km autostrad, ponad 2,8 tys. km dróg ekspresowych, 487 km obwodnic oraz modernizację ok. 2 tys. km dróg krajowych. Realizacji wielu zadań będzie możliwa dzięki wsparciu funduszy pomocowych UE.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: