Object structure
Title:

Pomiar wpływu kapitału ludzkiego na poziom rozwoju gospodarczego polskich regionów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Measurement of the Human Capital Influence on the Level of Economic Development of Polish Regions

Creator:

Skrodzka, Iwona

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 107-118

Abstrakt:

W artykule zostały zaprezentowanie zastosowanie modelowania miękkiego do pomiaru wpływu kapitału ludzkiego na poziom rozwoju gospodarczego polskich regionów. W ramach artykułu zbudowany został model miękki na podstawie danych przekrojowych dla polskich województw z roku 2006. Głównym wnioskiem wypływającym z przeprowadzonej analizy jest to, że kapitał ludzki miał w roku 2006 dodatni, istotny statystycznie wpływ na poziom rozwoju gospodarczego. W artykule dokonano również uporządkowania regionów pod względem zasobów kapitału ludzkiego oraz poziomu rozwoju gospodarczego województw w 2006 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: