Object structure
Title:

Problem luki finansowej w Regionalnych Systemach Innowacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Issue of Financial Gap in Regional Innovation System

Creator:

Głuszczuk, Dariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 46-56

Abstrakt:

Definicyjne i modelowe ujęcie Regionalnych Systemów Innowacji (RSI) obrazuje jedynie ogólną koncepcję RSI, która rozwija się w przestrzeni liczbą wariantów równą liczbie tych struktur. Różnice te przekładają się na rozmaite kształtowanie procesów innowacyjnych, ale ich nieodłącznym komponentem są zawsze działania o charakterze finansowym. Rynek tych usług, mimo różnorodności podmiotowej i produktowej, może ignorować wartościowe projekty innowacyjne. Klasycznym przykładem jest racjonowanie kredytu w warunkach asymetrii informacji. W ten sposób powstaje luka finansowa, którą mogą pogłębiać inne jednostki, potencjalnie wyposażone w funkcję finansowania innowacji (np. fundusze pożyczkowe i udziałowe, firmy leasingowe). Ich uaktywnienie w sferze działalności innowacyjnej jest powiązane z konstrukcją regionalnego systemu finansowania innowacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: