Object structure
Title:

Efektywność wykorzystania dotacji unijnych w latach 2007-2013

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effective Absorption of the European Union Funds in the Period 2007-2013

Creator:

Markowska, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 249-259

Abstrakt:

Artykuł, który został opracowany na podstawie analizy raportów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz doświadczeń zawodowych autorki jako specjalistki ds. pozyskiwania funduszy unijnych, pozwoli wskazać i wyjaśnić przyczyny niskiego stopnia zagospodarowania dotacji pochodzących z programów realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), głównie zaś z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W podsumowaniu podkreślone zostało, że osiągnięcie celu strategicznego polityki regionalnej państwa przez tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów oraz spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej poszczególnych województw może zostać spełnione, ale musimy "przyspieszyć", by osiągnąć korzyści z unijnej pomocy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: