Object structure
Title:

Znaczenie usług w rozwoju regionalnym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Importance of Services in Regional Development

Creator:

Nowak, Robert

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 299-310

Abstrakt:

Kluczową rolę we współczesnej polityce regionalnej odgrywa stymulowanie zrównoważonego rozwoju regionalnego zmierzającego do niwelowania dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami. Przemiany społeczno-gospodarcze stwarzają konieczność spojrzenia na tę problematykę przez pryzmat różnych procesów zmieniających oblicze funkcjonowania systemu gospodarczego. Jednym z nich jest serwicyzacja gospodarki Wzrost znaczenia usług w gospodarce skutkuje przyspieszeniem rozwoju gospodarczego i korzystnie wpływa na zamożność społeczeństw. W artykule autor podejmuje próbę scharakteryzowania roli usług w gospodarce poszczególnych regionów oraz w wyrównywaniu dysproporcji między regionami najlepiej i najsłabiej rozwiniętymi.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: