Object structure
Title:

Miękkie ograniczenia budżetowe a kryzys finansów regionów zwyczajnych we Włoszech

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Soft Budget Constraints and Fiscal Crisis of Ordinary Regions in Italy

Creator:

Babczuk, Arkadiusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 260-269

Abstrakt:

W niniejszym opracowaniu przedstawiony został przebieg kryzysu finansów regionów zwyczajnych we Włoszech. Następnie wskazano, iż działania podjęte w celu jego przezwyciężenia (m.in. zwiększenie zakresu samodzielności dochodowej) nie okazały się skuteczne. Zasadniczą przyczyną kryzysu finansów regionów zwyczajnych jest bowiem system finansowania ochrony zdrowia utrwalający mechanizm miękkich ograniczeń budżetowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: